Konkurs dla szkół

„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

 

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Nacisk kładziony jest na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 uczniów), które pracować będą pod opieką nauczyciela.

Konkurs jest podzielony na dwa główne etapy. Udział w konkursie polega na wypełnieniu zadań przewidzianych w obu etapach łącznie. Dodatkowo można również wziąć udział w etapie nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie Pomologicznej Mapy Polski.

Najlepsze 150 zespołów, które w prawidłowy sposób wypełnią zadania pierwszego etapu otrzymają grant, z którego sfinansowane zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz konieczne materiały wspierające proces założenia mini sadu. Lista materiałów, które można zakupić z grantu znajduje się w zakładce POMOCE.

W konkursie przewidziane są granty o wartości do 200 zł dla 150 zespołów, których raporty z realizacji pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione. Otrzymanie grantu uwarunkowane jest określeniem zapotrzebowania rzeczowego wraz z przewidywanymi kosztami. Granty zostaną przekazane na konto szkoły, z którego pochodzi Zespół. Pula przeznaczona na granty to 30 000 zł.

Dla najlepszych zespołów przewidziano drobne nagrody rzeczowe. Przyznawane będą za każdy etap po zakończeniu całego projektu. Pula nagród to 10 000 zł.

Projekt rozpoczyna się w styczniu 2021 roku, a zakończy się w listopadzie 2021 roku. Rejestracja trwa do 5 marca 2021 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie www: https://tradycyjnysad.pl/index.php?m=op.