Konkurs ofert

Burmistrz Iłowej ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

Przedmiotem zadania jest powierzenie wykonania zadania będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego  w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Iłowa w zakresie:

  • piłki nożnej
  • karate.

Kwota przewidziana na realizację zadania to 70 tys. zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Organizacje mogą składać oferty do 20 stycznia 2020 r. do godz. 12:00.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA IŁOWEJ 

OFERTA 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA