Konkurs ofert z zakresu sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021.

 

Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego  w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Iłowa w zakresie:

  • piłki nożnej
  • piłki siatkowej
  • karate.

Kwota przewidziana na realizację zadania to 135 500,00 zł. Termin realizacji 11 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Organizacje mogą składać oferty do 11 grudnia 2020 r. godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim (skrzynka podawcza).

 Oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie nr 281.2020

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego