Konkursy PARP dla przedsiębiorców

Nawet 550 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na strategię eksportową dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 

Myślisz o eksporcie Twoich towarów na rynki zagraniczne? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już w marcu ogłosi nowy nabór w  ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Dowiedz się więcej

Przyjdź na spotkania informacyjne dla wnioskodawców. Informacje o aktualnie planowanych spotkaniach informacyjnych, znajdziesz w aktualnościach na  www.parp.gov.pl (tel. 801 33 22 02,  info@parp.gov.pl).