Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne dotyczące „Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Iłowa na lata 2015 – 2032”.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w Urzędzie Miejskim w Iłowej w Referacie Gospodarki Komunalnej – pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: 08:00 – 16:00

wtorek-piątek: 07:30 – 15:30

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ilowa@ilowa.pl  w terminie od dnia 28 styczeń do dnia 18 luty.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Magdalenia Grzywaczyk
m.grzywaczyk@ilowa.pl