Spotkanie ze znawcą historii polskich Kresów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją, znawcą historii polskich Kresów. 

Pan Profesor jest wybitnym historykiem, biografistą, piewcą Kresów Wschodnich RP, autorem takich dzieł jak: „Cmentarz Łyczakowski, „Cmentarz Obrońców Lwowa” oraz wielotomowego cyklu „Kresowa Atlantyda”. Od dziesięciu lat konsekwentnie realizującym swój projekt opisania historii 200 miast, które Polska straciła na Wschodzie w wyniku konferencji w Jałcie i Poczdamie.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia br. o godz. 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej.