Kryzys zażegnany

23 stycznia br. po wielogodzinnych pracach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej usunął awarię sieci wodociągowej.

– Przyczyną usterki było pęknięcie zgrzewu głównej magistrali zaopatrującej w wodę mieszkańców Iłowej, Czyżówka oraz Czernej. Pęknięcie nastąpiło prawdopodobnie wskutek naprężeń gruntu wywołanych silnymi mrozami. Przyczyną awarii mogły być także dodatkowe czynniki ujemne: zły spaw rury oraz brak odpowiedniego podłoża stabilizującego położenie rur wodociągowych – mówi kierownik Zakładu w Iłowej Józef Brzezicki.

Kilkugodzinna przerwa w dostawie wody spowodowała wiele niedogodności. Stanowiła także realne zagrożenie dla lokalnej fermy drobiu, dla której wodociąg miejski jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę.

Dzięki sprawnym działaniom pracowników ZGKiM udało się usunąć usterkę. Przed wieczorem woda znów popłynęła do mieszkań w Iłowej, Czernej oraz Czyżówku.

– Uprzedziliśmy mieszkańców o przerwie w dostawie wody. Zamieściliśmy informacje na stronach www oraz tablicach ogłoszeń. Powiadomiliśmy także bary, stołówki oraz lokalne szkoły – mówi J. Brzezicki. – Serdecznie dziękuję pracownikom Zakładu za zaangażowanie, poświęcenie i sprawne usunięcie awarii. Dziękuję również państwu Lenkiewiczom z ul. Traugutta za umożliwienie wejścia na posesję oraz ciepły posiłek – dodaje kierownik.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl