Letnia sesja rady

Miejscy radni spotkali się podczas sesji 23 lipca br., aby podjąć trzynaście uchwał. 

 

Rajcy pochylili się m.in. nad uchwałą w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. – Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zachodzi konieczność dokonania wyboru (najpóźniej w październiku br.) ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu. Dwóch do Wydziału Pracy –  i dwóch do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Zgłoszenia kandydatów na ławników były przyjmowane do 30 czerwca 2019 r. – mówiła podczas obrad Sekretarz Gminy Aldona Slipaczek-Jurek.

Powołany, podczas czerwcowej sesji, zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników, dokonał sprawdzenia zgłoszonych kandydatur pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto rada zobligowana została do zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. W tym celu konieczne było podjęcie stosowanej uchwały upoważniającej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej do przesłania danych osobowych kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Pod obrady wzięto uchwałę dotyczącą skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznano ją za bezzasadną z powodów faktycznych i prawnych.

Głosowano także nad dziesięcioma uchwałami dotyczącymi udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu na uchwały zmieniające, zatwierdzające Statuty Sołectw gminy. Zatwierdzono także uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa.

W imieniu mieszkańców Jankowej Żagańskiej sołtys Leokadia Ziaja zwróciła się z prośbą o pomoc w uporządkowaniu i wykoszeniu poboczy w sołectwie (w kierunku wiaduktu). Również radny Franciszek Przynoga zawnioskował o podjęcie stosownych kroków zmierzających do poprawy wizerunku ulicy Poniatowskiego i chodnika przy drodze wojewódzkiej  nr 296 (ulica Żagańska).

Burmistrz Paweł Lichtański odpowiadając na zapytanie radnego Mirosława Wdowiaka poinformował o planowanym remoncie łącznika przy iłowskim Pałacu, który dokonany zostanie z środków budżetu gminy.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych od 27 czerwca do 22 lipca 2019 r. oraz obejrzenia pełnej transmisji z posiedzenia Rady Miejskiej w internecie:

OBRADY ONLINE 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA