Lokal mieszkalny na sprzedaż

Burmistrz Iłowej ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej przy Placu Wolności 13.

 

Lokal składa się z 5 pomieszczeń, położonych na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 60,80 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze (komórka) o pow. 9,90 m2.

Cena wywoławcza 17 000 zł (obejmująca cenę lokalu, pomieszczeń przynależnych udziału w częściach wspólnych oraz udziału we własności gruntu).
Wysokość wadium 1 700 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27 pok. nr 8 . W przetargu mogą uczestniczyć
osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej do dnia 19 października 2020 r. wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości na konto nr 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 BS Iłowa (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto do dnia 19 października 2020 r.)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Iłowej lub pod numerem telefonu (068) 368-14-12. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://ilowa.info.pl/przetargi/29/135/I_2FPlac_Wolnosci_13_5/