Lubuska Karta Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje kultury, sportu i edukacji z terenu Gminy Iłowa do aktywnego udziału we wprowadzeniu Lubuskiej Karty Seniora.

 

Karta będzie wydawana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który aktualnie pracuje nad utworzeniem katalogu uprawnień i ulg, które będą udzielane Seniorom.

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w tym przedsięwzięciu i zgłaszanie swoich propozycji rabatów i ulg. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się kontaktować z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej ROPS: tel. 68 323 18 85 lub drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.