Lubuski biznes ma POWER!

OPZL wraz z partnerem – firmą Akapit z Żar wesprze 150 osób z woj. lubuskiego w otwarciu własnej działalności gospodarczej.

Celem projektu  jest wsparcie 150 osób z województwa lubskiego, pozostających bez zatrudnienia, w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie skierowane będzie do osób:

  • w wieku 18-29 lat,
  • pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-9,
  • z województwa lubuskiego.

W ramach projektu realizowane będą poniższe działania:

  • Doradztwo zawodowe,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Wypłata wsparcia finansowego oraz pomostowego dla nowo powstałych 150 mikroprzedsiębiorstw.

Projekt  obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezrejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wszystkie, niezbędne informacje znajdą się na stronie www.opzl.pl.

źródło: bizneslubuski.pl