Mają pomysł na rewitalizację

Młodzież z lokalnych szkół aktywnie włączyła się w działania gminy zmierzające do opracowania lokalnego Programu Rewitalizacji.

W poniedziałek, 20 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, odbyły się kolejne warsztaty środowiskowe w ramach programu „Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkoły ponadgimnazjalnej zlokalizowanej w Pałacu oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego z Zespołu Szkół przy ulicy Piaskowej wraz z opiekunem Panią Ewą Gubernator. Warsztaty miały na celu wskazanie problemów i propozycji ich rozwiązań w sferach społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych Gminy Iłowa. Poprowadziła je trener, psycholog Anna Andrysiak.

Obradujący zwrócili uwagę na brak miejsc dedykowanych lokalnej młodzieży. Zaproponowali także reaktywowanie młodzieżowej rady miejskiej, która będzie stanowiła organ doradczy, mający realny wpływ na działania skierowane do młodych.

Młodzież, która niezwykle aktywnie włączyła się w dyskusję, obawiaja się także zanieczyszczenia lokalnego środowiska, widzi potrzebę pilnych remontów budynków znajdujących się w centrum Iłowej. Problematyczną dla nich kwestią jest także brak siłowni, bieżni na miejskim stadionie oraz ścieżek rowerowych.

W ramach projektu, który realizowany jest w celu opracowania gminnego programu rewitalizacji, przewidziano przeprowadzenie cyklu siedmiu spotkań z mieszkańcami. Cztery z nich już się odbyły. Kolejne warsztaty, podczas których będzie można przedstawić własne pomysły na działania rewitalizacyjne, odbędą się 28 marca o godzinie 17.00 w Klikowie.