Miasta to nie tylko mury

-Miasta to nie tylko mury, ale także ludzie i ich marzenia – tymi słowami rozpoczęła ostatnie warsztaty rewitalizacyjne w naszej gminie trener, psycholog Anna Andrysiak.

 

Cykl siedmiu spotkań z mieszkańcami odbywał się w ramach programu „Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Do udziału w ostatnich warsztatach, zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających w wyznaczonych strefach rewitalizacyjnych na terenie gminy (I strefa – miasto Iłowa, II strefa – Jankowa Żagańska, III strefa – osiedle Czyżówek oraz Klików).

Uczestnicy spotkania poruszali nurtujące ich sprawy m. in. brak dostatecznych miejsc parkingowych przy stadionie miejskim, niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych, problem zdewastowanego terenu w okolicach stacji PKP. Wysuwali także propozycje zagospodarowania ulicy Pułaskiego, wraz ze znajdującym się tam przystankiem autobusowym. Podczas spotkania obecny był także burmistrz Paweł Lichtański, który poinformował mieszkańców o kontynuowanych oraz planowanych przedsięwzięciach w gminie.

-To było niezwykle inspirujące spotkanie, podczas którego padło wiele ciekawych pomysłów m.in. na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie lokalnych problemów m.in. z infrastrukturą komunikacyjną czy renowacją budynków. Być może nie uda się wszystkich tych idei wcielić w życie od razu, jednak takie spotkania jak to dzisiejsze, są dla mnie impulsem do działania. Podczas warsztatów mieszkańcy bezpośrednio wskazują problemy, z którymi spotykają się na co dzień – mówił P. Lichtański.

Czwartkowe spotkanie, było ostatnim z siedmiu warsztatów, które przeprowadzone zostały na terenie gminy. Wnioski z nich płynące posłużą do wskazania problemów i propozycji ich rozwiązań w sferach społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych Gminy Iłowa. Będą stanowiły także podstawę do wypracowania oczekiwanych projektów rewitalizacyjnych.

W ubiegłym roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał naszej gminie dotację celową na działania w zakresie przygotowania programu rewitalizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wnioskowana wartość projektu to 79 tys. 600 zł. Kwota dotacji to 71 tys. 640 zł.

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl