Nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze

Do 18 września 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministra Kultury na stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok. 

 

Przedmiotem konkursu są stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

  1. literatura,
  2. sztuki wizualne,
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. film,
  7. opieka nad zabytkami,
  8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

  1. animacja i edukacja kulturalna,
  2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wysokość stypendium wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2 905,00 zł netto).

Wnioski wraz z portfolio należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2021 r.

Termin składania wniosków upływa 18 września 2020 r. o godz. 23:59.

Więcej o naborze: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-3284.php

Dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN: 22 42 10 332 lub 22 42 10 418 oraz pod adresem mailowym: stypendia@mkidn.gov.pl.