NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK W GMINIE IŁOWA – konkurs!

Ruszył konkurs na „Najładniejszy ogródek w Gminie Iłowa 2017” organizowany  przez Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego pod patronatem Szkółki Krzewów Ozdobnych „Pudełek”.

 

Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego, estetyki i stanu środowiska w Gminie Iłowa, promowanie postaw ekologicznych, własnej inwencji twórczej mieszkańców oraz zachęta i mobilizacja do dbałości o utrzymanie czystości i porządku na posesjach.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnika w terminie do 31 sierpnia 2017 r. w formie:

  • telefonicznej 68 368 14 00 (sekretariat UM), z podaniem wszystkich niezbędnych do zgłoszenia informacji;
  •  e – mailowej: promocja@ilowa.pl;
  • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa;

Komisja konkursowa dokona oceny wg kryteriów wskazanych poniżej:

  1. Ogólny porządek w ogrodzie – wrażenie estetyczne.
  2. Dobór gatunkowy drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów jednorocznych
    i wieloletnich.
  3. Trawniki, zadrzewienie, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, mała architektura ogrodowa.
  4. Obiekty sanitarne – śmietnik, kompostownik.
  5. Rękodzieło artystyczne w ogródku.

Podczas prac komisji konkursowej wyłonione zostanie I miejsce oraz przyznane zostaną wyróżnienia. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w Szkółce Krzewów Ozdobnych Pudełek, dnia 16 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ogrodów i zapoznania się z REGULAMINEM.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl