Przedszkole otwarte od poniedziałku

Od poniedziałku (25 maja 2020) Przedszkole Miejskie będzie pełniło funkcję opiekuńczą w godzinach 6.30 – 15.30. 

 

W związku z tym prosimy o zadeklarowanie potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Deklaracje, z podaniem imienia i nazwiska dziecka, a także miejsca pracy obojga rodziców, prosimy przesyłać mailowo na adres: przedszkoleilowa@wp.pl  lub dostarczyć do Przedszkola przy ul. Kolejowej 11, w godz. 8.00 – 12.00.

WZÓR DEKLARACJI 

Liczba miejsc w placówce jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i organu prowadzącego.

Warunki lokalowe pozwalają na utworzenie grup 6–cio osobowych. Prosimy o przemyślenie, czy Państwa dziecko musi korzystać z opieki przedszkolnej, aby nie zajmować miejsca dziecku, którego rodzice muszą pracować realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola rodzice zostaną powiadomieni przez dyrektora.

Pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i odpowiednie procedury odbierania i przyprowadzania dzieci oraz pobytu w przedszkolu wskazane w Zarządzeniu Dyrektora Przedszkola nr 6/2020 r.