Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Iłowa

W ramach ogólnopolskiego programu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego funkcjonują trzy punkty konsultacyjne. Jeden z nich znajduje się w Iłowej.

System darmowej pomocy prawnej jest rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W punkcie konsultacyjnym, zorganizowanym w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej (pok. nr 5 ) czekają na Państwa adwokaci oraz radcy prawni gotowi udzielić wszelkich porad natury prawnej.

Z porad specjalistów skorzystać mogą:

  • Młodzież do 26 roku życia,
  • Rodziny wielodzietne,
  • Seniorzy powyżej 65 roku życia,
  • Korzystający z pomocy społecznej,
  • Weterani i kombatanci,
  • Dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • Kobiety w ciąży.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach:

Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00

Punkt został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/3, 65-048 Zielona Góra.

Punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych – Powiat Żagański

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl