Nieodpłatna pomoc prawna i mediacje

Przypominamy, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w Iłowej funkcjonuje punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

 

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.

Jak skorzystać ze wsparcia

Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady: pod numerem telefonu 68 470 99 76  – w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punkcie, jednakże z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, forma świadczenia poradnictwa może zostać okresowo ograniczona do porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość – w szczególności przez telefon oraz pocztą elektroniczną.

Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 68 470 99 76 oraz na stronie internetowej: www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski.

Lokalizacja i godziny otwarcia punktu w Iłowej:

■ Biblioteka Kultury, ul. Żagańska 15, pok. 5
poniedziałek, wtorek, środa: 12.00-16.00, czwartek: 10.00-14.00, piątek: 8.00-12.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne. Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

nr tel. 515 856 516 w każdy 1. i 3. czwartek miesiąca w godzinach 8.00-9.00 tj.: 2 i 16 stycznia, 6 i 20 lutego, 5 i 19 marca, 2 i 16 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca, 2 i 16 lipca, 6 i 20 sierpnia, 3 i 17 września, 1 i 15 października, 5 i 19 listopada, 3 i 17 grudnia 2020 r.

Bezpłatne porady korespondencyjne:

  • e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
  • listownie – na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia.
Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Szczegółowe informacje dostępne poniżej:

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacje