Nowoczesna szkoła z klasą!

Szkoła Podstawowa w Iłowej wzbogaciła się o nowoczesne urządzenia multimedialne i informatyczne.

Dostawę nowego sprzętu do placówki oświatowej zrealizowała firma WEB Format, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Nowoczesny sprzęt multimedialny zakupiony został w ramach projektu pt. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej, na który gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w kwocie blisko 2 mln 300 tys. złotych. Koszt realizacji całego projektu to ponad 3 mln 700 tys. zł.

Projekt rozbudowy szkoły w Iłowej składał się z kilku etapów. Pierwszym z nich, były roboty budowlane, które zakończyliśmy w lutym 2019 roku – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – Druga część inwestycji to wyposażenie jednostki w komputery, tablety, kamery cyfrowe i monitory interaktywne (86 cali) – dodaje włodarz.

Ponadto do użytku szkoły przekazano (29 maja br.) dwa notebooki, aparaty cyfrowe (2 szt.), zestawy komputerowe (12 sztuk), dyski zewnętrzne, zestawy pilotów do testów i odpowiedzi (komplet), tablety (12 sztuk), zestaw komputerowy oraz nakładkę optyczną do czytania.

Wartość przedmiotu zamówienia to 111 tysięcy złotych.

Ostatnim etapem projektu będzie wyposażenie sal dydaktycznych umożliwiające rozwój kompetencji matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i chemicznych uczniów. Będą to m.in. programy multimedialne, zestawy brył, waga, cylindry miarowe, termometry, zegary, zestawy do porównywania objętości, tablice magnetyczne, liczmany, lornetki, kompasy, mikroskopy, lupy, preparaty mikroskopowe, szkielet człowieka, modele ucha, oka, mózgu oraz globusy i mapy.

Ze wszystkich tych sprzętów uczniowie będą mogli korzystać już od września 2019 roku.