Noworoczne spotkanie sołtysów

Podczas styczniowego spotkania sołtysów podsumowano ubiegłoroczne działania i przedstawiono plany na rok bieżący.

 

W spotkaniu z gospodarzami sołectw, które odbyło się 25 stycznia br., wziął udział Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Maria Żarska oraz Bogusław Specht podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Cywilnych Urzędu Miejskiego. B. Specht przekazał sołtysom informację o konieczności sporządzenia list miejsc zagrożonych powodzią w poszczególnych sołectwach.

Zebrani dyskutowali m.in. o zasadach funkcjonowania świetlic wiejskich. Dzielili się wnioskami i uwagami na temat organizacji czasu wolnego dla dzieci mieszkających poza Iłową. Zaproponowano dowożenie dzieci do Gminnego Centrum Kultury i Sportu na zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych. Sporządzenie list dojeżdżających uczestników powierzono sołtysom.

Dyskutowano także nad bieżącymi sprawami oraz planowanymi inwestycjami w gminie. Burmistrz Paweł Lichtański podziękował sołtysom za dobrą i owocną współpracę w minionym roku oraz  złożył gospodarzom noworoczne życzenia.