Termin odbioru odpadów

Nowy harmonogram wywozu odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów w Gminie Iłowa.

Aktualność terminarza przewidziana jest do końca czerwca 2016 r. Jest to związane z uchwaleniem nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz nowym regulaminem korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iłowej. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Wojciech Kaczmarski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej