Od dziś kształcenie na odległość

Od 25 marca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Nowe przepisy obowiązują do 10 kwietnia 2020 r.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl) oraz Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Nauczanie zdalne trwa od 25.03.20 do 10.04.20 w całej Polsce. W Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich będzie się opierało na pracy z dziennikiem elektronicznym Librus, w którym nauczyciele w terminarzu informują uczniów i rodziców o realizacji zadań z danego przedmiotu według obowiązującego planu lekcji.

Poszczególne oddziały realizują tygodniowy zakres nauczania, który jest równomiernie obciążony dla wszystkich uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, posiada zróżnicowanie zajęć w każdym dniu i jest dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów.

Szczegółowe informacje dla rodziców dotyczące przebiegu zdalnego nauczania znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej wydanym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dostępnym w dzienniku Librus.