Od dziś obowiązkowe zakrywanie ust i nosa

Od czwartku (16 kwietnia) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. 

Wykorzystać do tego możemy chustkę, szalik lub materiałową maseczkę. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powinny być prane regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C.

Nakaz zakrywania ust i nosa dotyczy przebywania w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, są to m.in. drogi, place, sklepy, targowiska a także kościoły i dworce. Ważne – maseczek nie muszą nosić m.in. dzieci do ukończenia 4 lat i osoby niesamodzielne.

Nakaz obowiązuje również w środkach publicznego transportu zbiorowego. Nie dotyczy jednak osób kierujących takimi pojazdami oraz osób wykonujących zarobkowy przewóz osób, jeśli kierującego od przewożonych oddzielono w sposób uniemożliwiający kontakt ze źródłem zakażenia.

Obowiązkiem objęte są także zakłady pracy oraz budynki użyteczności publicznej: administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług (w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych), turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Nie dotyczy to jednak osób pracujących lub wykonujących czynności służbowe w tych budynkach, z wyjątkiem osób bezpośrednio obsługujących interesantów lub klientów.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, aby podczas zdejmowania maseczki jednorazowej nie dotykać nią oczu, nosa i ust.