Od dziś stopniowe łagodzenie obostrzeń

Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

 

Od dziś (20 kwietnia) więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

  • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
  • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Podjęto również decyzję o  otwarciu lasów i parków w celach rekreacyjnych, co oznacza, że możemy spacerować, biegać lub jeździć na rowerze, zachowując niezbędny dystans społeczny i zasłoniętą twarz. Istotna informacja – place zabaw nadal pozostają zamknięte!

W kościele na 1 osobę będzie przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Przypominamy, iż nadal obowiązują nas niezmienne zasady bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać:

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.