Odszedł Marek Kopta

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego samorządowca, Wicestarosty Powiatu Żagańskiego kadencji 2014-2018 Marka Kopty. 

 

Był wieloletnim samorządowcem, wiceburmistrzem i burmistrzem Miasta Żagania. Od roku 2002 związany z Powiatem Żagańskim jako Radny, Etatowy Członek Zarządu i Wicestarosta.

Skończył Politechnikę Szczecińską, gdzie na  Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej zdobył tytuł magistra inżyniera chemii. W żagańskim Urzędzie Miasta pracował w latach 1994 – 2002, jako Zastępca Burmistrza Miasta, następnie jako Burmistrz.

W latach 2002 – 2006 był Etatowym Członkiem Zarządu w Starostwie Powiatowym w Żaganiu. W latach 2014 – 2018 Wicestarostą Żagańskim.

Rodzinie oraz współpracownikom składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 25 stycznia o godz. 14.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu.