Oferta pracy w OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 4.10.2019 r. do godziny 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, 68 – 120  Iłowa ul. Kolejowa 7 z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny“.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3774 948

Więcej szczegółów