OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŁOWEJ

Burmistrz Iłowej podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Centrum Kultury w Iłowej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz 574 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn.zm.) Burmistrz Iłowej podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Centrum Kultury w Iłowej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej. Uchwała Nr 59/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej i Centrum Kultury w Iłowej wraz z uzasadnieniem znajduje się poniżej.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       BURMISTRZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                /-/Paweł Lichtański

 

Uchwała nr 59/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej i Centrum Kultury w Iłowej.