Ograniczenie załatwiania spraw w Urzędzie

Zgodnie z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa, od 10 października br. cały kraj zostanie objęty żółtą strefą. W związku z tym zmieni się również sposób funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Iłowej.

 

Od poniedziałku, 12 października urząd zostanie zamknięty dla interesantów. Obsługa będzie się odbywała zdalnie z wykorzystaniem poczty e-mail, platformy e- Puap oraz telefonicznie. W przedsionku ustawiona zostanie skrzynka podawcza, w której będzie można umieszczać korespondencję.

Pracownicy urzędu pracują w niezmienionych godzinach:

poniedziałek: 8:00-16:00

wtorek-piątek: 7.30-15.30.

Zachęcamy do korzystania z bezpośrednich telefonów kontaktowych:

Kancelaria ogólna:

tel. 68 368 14 00
fax. 68 368 14 01
www.ilowa.pl
www.ilowa.info.pl

  • Referat Spraw Społecznych i Cywilnych (ewidencja ludności, dowody osobiste, oświata, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, współpraca z zakładami opieki zdrowotnej)

Kierownik – tel. 68 368 14 16

  • Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik – tel. 68 368 14 16

  • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik – tel. 68 368 14 15

  • Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Kierownik – tel. 68 368 14 11

  • Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Kierownik – tel. 68 368 14 24

  • Referat Organizacyjny

Kierownik – tel. 68 368 14 23

  • Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik – tel. 68 368 14 09

Zachęcamy do pobierania potrzebnych formularzy z zakładki Załatw Sprawę na www.ilowa.pl i przedkładania w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej do tut. urzędu.

ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE

Wpłaty należy uiszczać na konto bankowe gminy: 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego: /hjr9j0s46d/SkrytkaESP.

W sprawach pilnych dotyczących m.in. sporządzenia aktu zgonu, odbioru dowodu osobistego, za zgodą Burmistrza lub Sekretarza Gminy może nastąpić obsługa bezpośrednia interesanta w przedsionku urzędu z zachowaniem dystansu.

W tym przypadku interesant ma obowiązek zasłonić usta i nos za pomocą maseczki, przyłbicy lub odzieży. Zobowiązany jest również zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym przez urząd lub posiadać własne rękawiczki. Interesantowi mierzona będzie temperatura oraz wpisany zostanie do ogólnej ewidencji osób obsłużonych bezpośrednio.

Wprowadzone zmiany pracy Urzędu są zgodne z Zarządzeniem Burmistrza Iłowej w sprawie wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej w związku z epidemią COVID-19.