Palący problem

Przypominamy, że spalanie liści w ogrodach i na terenie posesji jest surowo zabronione. Ustawa wyraźnie to reguluje!

 

Listopad jest miesiącem porządków na działkach, w ogrodach i na posesjach. Spalając liście i  gałęzie, właściciele nieruchomości pozbywają się suchych i chorych fragmentów drzew i krzewów. Pozbywają – czyli najczęściej je spalają. Działanie takie jest nie tylko szkodliwe, ale także surowo karane.

Na terenie Gminy Iłowa prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w związku z tym spalanie odpadów zielonych rozumianych, jako odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, m.in. ogrodów, parków i cmentarzy, jest zabronione. Zgodnie z Ustawą o odpadach za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny. Kodeks wykroczeń reguluje wysokość mandatu, który może wynieść od 20 do 5 tys. złotych. 

Odpady segregowane (w tym odpady biodegradowalne) odbierane są, na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dostępnym TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl