Pieniądze na termomodernizację

Gmina Iłowa otrzyma dofinansowanie w kwocie 453 tys. 409 zł. na wykonanie termomodernizacji budynku socjalno – administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej.

24 listopada br. zarząd województwa przyjął listę rankingową dofinansowania projektów związanych z termomodernizacją. – W czerwcu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej. Nasz wniosek został sklasyfikowany na wysokim trzecim miejscu listy rankingowej, w związku z czym udało nam się uzyskać dofinansowanie w kwocie 453 tys. 409 zł. –  mówi burmistrz Paweł Lichtański, dodając że całkowita kwota realizacji zadania to 778 tys. 561 zł.

Gmina Iłowa jest jedną z siedemnastu gmin w naszym województwie, które otrzymały dofinansowanie do zadań polegających na termomodernizacji obiektów.

Inwestycja polega m.in. na modernizacji i dociepleniu ścian i dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,  a także modernizacji źródeł ciepła. W budynku zostanie zamontowany system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Energia elektryczna na potrzeby budynku wytwarzana będzie przez ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na dachu.

W ramach zadania zmodernizowane zostanie także oświetlenie wewnętrzne oraz wykonana zostanie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła tzw. rekuperacja. – Zabezpieczyliśmy w budżecie gminy na rok 2017 środki na realizację tej inwestycji. W wyniku realizacji projektu poprawi się efektywność energetyczna budynku na miejskim stadionie, a co za tym idzie zredukujemy emisję CO2 do atmosfery – informuje P. Lichtański.

– Remont budynku socjalno – administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej to pierwszy etap rewitalizacji stadionu – dodaje burmistrz – W ubiegłym roku wykonaliśmy dokumentację budowy systemu nawadniającego trzy płyty boiska. Szukamy w tej chwili możliwości sfinansowania tego zadania. Planujemy na początku roku wykonać również koncepcję budowy bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl