Promowaliśmy inwestycje

W miniony weekend w Żaganiu odbył się Piknik Europejski, podczas którego Gmina Iłowa zaprezentowała wybrane inwestycje realizowane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

 

Pikniki Europejskie to cykl spotkań organizowanych na terenie całego województwa przez Urząd Marszałkowski z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 18 maja 2019 r. piknik odbył się w Żaganiu. Gmina Iłowa przygotowała film promujący działania realizowane w ostatnich latach przy współudziale funduszy unijnych, który wyświetlany był podczas eventu.

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej samorząd gminy zrealizował ponad 70 projektów dotyczących różnych sfer życia mieszkańców. Były to m.in. projekty inwestycyjne, społeczne i edukacyjne. Całkowita wartość inwestycji w latach 2015-2019 to 24 mln 761 tys. 626 zł. Pozyskane dofinansowanie unijne 14 mln. 929 tys. 662 zł. Było to między innymi:

  • Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia

Koszt całkowity 1 mln. 902 tys. 591 zł. Dofinansowanie 1 mln. 335 tys. 388 zł.

  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej 

Koszt całkowity 3 mln. 734 tys. 707 zł. Dofinansowanie 2 mln. 335 tys. 204 zł.

  • Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

Koszt całkowity 5 mln. 078 tys. 574 zł. Dofinansowanie 2 mln. 905 tys. 927 zł.

  • Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

Koszt całkowity 260 tys. 120 zł. Dofinansowanie 221 tys. 102 zł.

  • Żłobek publiczny „Pluszak” w Gminie Iłowa (przewidziany do realizacji w latach 2020-2022) 

Koszt całkowity 760 tys. 850 zł. Dofinansowanie 646 tys. 722 zł.

  • Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa

Koszt całkowity: 448 tys. 950 zł. Dofinansowanie: 381 tys. 607 zł.

  • Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa

Koszt całkowity: 3 mln. 557 tys. 359 zł. Dofinansowanie: 1 mln. 837 tys. 962 zł

  • Rozwój usług lokalnych dla ludności wiejskiej poprzez budowę targowiska miejskiego w Iłowej (projekt przewidziany do realizacji w 2020 roku)

Koszt całkowity: 1 mln 016 tys. 115 zł. Dofinansowanie: 525 tys. 654 zł.

Jednym z głównych punktów pikniku była debata Europejek i Europejczyków #LubuskieChallange o tym, co Polsce i Lubuskiemu daje obecność we wspólnocie i efektach wspólnych działań na rzecz rozwoju województwa w aspekcie wydatkowania Funduszy Europejskich. W debacie wzięli udział: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Wicestarosta Żagański Anna Michalczuk, Zastępca Burmistrza Żagania Sebastian Kulesza, Danuta Chodorowska właścicielka firmy Galwanizernia, reżyser Andrzej Słodkowski oraz Krzysztof Wójcik – przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych dla każdej grupy wiekowej. W Strefie „Kreatywne Lubuskie” najmłodsi Lubuszanie, pod opieką animatorów, przeobrażali się w kreatywnych konstruktorów. W Strefie Eco zorganizowany został Bike Bar, w którym jadąc na rowerze, siłą własnych mięśni można było przygotować zdrowy koktajl owocowy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego inwestycje w Iłowej zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych: