Podsumowaliśmy pierwszy rok karetki

Od 1 marca 2018 r. w Iłowej stacjonuje w pełni wyposażona karetka pogotowia wraz z zespołem ratownictwa medycznego. 

Dokładnie rok po otwarciu punktu w Iłowej odbyło się uroczyste podsumowanie działania podstacji pogotowia ratunkowego. W spotkaniu, które odbyło się 6 marca 2019 roku w siedzibie wyremontowanej Biblioteki Miejskiej, udział wzięli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Krzysztof Jarosz Burmistrz Gozdnicy, Mariusz Strojny Wójt Przewozu, Marek Femlak Zastępca Dyrektora ds. medycznych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym, Ryszard Smyk Kierownik Pogotowia Ratunkowego, Krzysztof Kominek Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, Ksiądz Proboszcz Tadeusz Lubiatowski oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

– Od 2015 roku wspólnie ze Starostą Żagańskim, Burmistrzem Gozdnicy oraz Wójtami Wymiarek oraz Przewozu walczyliśmy o podstację pogotowia obsługującą gminy Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i Przewóz. Początkowe starania nie przyniosły jednak pozytywnych rezultatów. Powodem odmownej decyzji była zbyt duża liczba zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa lubuskiego – mówił podczas spotkania Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański. – Dopiero spotkanie z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem, które odbyło się 14 kwietnia 2016 roku wyznaczyło nowy kierunek w staraniach o ulokowanie podstacji pogotowia w naszym regionie. 8 grudnia 2017 roku na wniosek wojewody, Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia, zatwierdził aktualizację do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego. W ten sposób w Lubuskiem powstał 52 Zespół ratownictwa medycznego zlokalizowany w Iłowej – dodał P. Lichtański, który podziękował wojewodzie za decyzję podjętą dwa lata temu.

Burmistrz złożył podziękowania także wszystkim samorządowcom, którzy zaangażowani byli w działania na rzecz ulokowania podstacji pogotowia w Iłowej oraz przedstawicielom 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. Podczas wizyty w Iłowej Wojewoda Władysław Dajczak zaproszony został do Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich, gdzie przywitała go dyrekcja oraz uczniowie. Rozbudowa szkoły w Iłowej realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wojewoda obserwował także prace związane z budową nowego komisariatu Policji w Iłowej.

– Obserwując tempo rozwoju Gminy Iłowa jestem pełen podziwu. To budujące, że polskie samorządy tak dynamicznie się rozwijają. Iłowa jest dobrym przykładem gospodarowania funduszami zewnętrznymi. Wasze dzieci mają wspaniałą, wyremontowaną szkołę i godne warunki do zdobywania wiedzy. Park Dworski jest piękny i mam nadzieję, że będę mógł go obejrzeć w maju, gdy rozkwita na wiosnę – mówił Władysław Dajczak. – Bycie wojewodą to wielki zaszczyt, ale przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi. Jestem otwarty na ludzi, dlatego wszelkie działania służące polepszeniu ich bytu są dla mnie priorytetowe – podsumował.

Podczas spotkania głos zabrał także Marek Femlak Zastępca Dyrektora ds. medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, który w imieniu medyków złożył podziękowania za utworzenie 52 zespołu ratownictwa medycznego zlokalizowanego w Iłowej. – W życiu człowieka liczą się minuty. Przez ostatni rok iłowska karetka wyjeżdżała do akcji ponad tysiąc razy. Przeliczając, to 3 wyjazdy dziennie do zdarzeń zagrażających życiu.  Nietrudno zliczyć ile istnień ludzkich zostało przez to uratowanych. Ulokowanie zespołu ratowników w Iłowej to niebywały sukces pięciu samorządów oraz wojewody. Doceniam sprawność organizacyjną kierownika Pogotowia Ratunkowego Ryszarda Smyka, Burmistrza Iłowej oraz jego załogi – podsumował M. Femlak.

Do lutego 2018 r. czas dojazdu karetki pogotowia z Żagania do potrzebującego nagłej pomocy pacjenta na terenie gmin Iłowa, Wymiarki, Gozdnica czy Przewóz wynosił nawet 30 minut. Dzięki otwarciu Podstacji Pogotowia w Iłowej udało się go skrócić do maksymalnie 15 minut. Iłowska karetka wyjeżdżała do akcji 1022 razy w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. Były to najczęściej wyjazdy do nagłego zatrzymania krążenia, wypadków, ostrego zawału serca, nadciśnienia tętniczego, bólu w klatce piersiowej.

Przez rok nasza karetka wraz z zespołem ratującym życie przejechała ponad 42 tysiące kilometrów.

Relacja TVP Gorzów Wlkp.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl