Polowania wielkoobszarowe na terenie gminy

Zarząd Koła Łowieckiego „Borówka” Zielona Góra informuje, iż w związku z poleceniem Ministra Środowiska, zorganizuje dwa dodatkowe polowania zbiorowe w ramach tzw. polowań wielkoobszarowych.

Polowania odbędą się na terenie obwodu koła nr 150 (Gmina Iłowa) w dniach 19.01.2019 r. i 26.01.2019 r. Rozpoczną się każdorazowo o godz. 8.00 i zakończą najpóźniej o zachodzie słońca.