Poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców gminy

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, uwzględniając sytuację epidemiologiczną w kraju oraz konieczność umożliwienia pomocy w różnych sytuacjach życiowych i kryzysowych organizuje dla mieszkańców gminy poradnictwo psychologiczne.

 

Jest to forma pomocy kierowana do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej.

Zapraszamy na konsultacje z psychologiem klinicznym mgr Renatą Sochą. Skorzystać z nich może mieszkaniec gminy Iłowa, dorosły lub dziecko z rodzicem.

Miejsce: Iłowa, Biuro Komisji RPA w Iłowej przy ulicy Mickiewicza 21.

Termin: każda środa, od godziny 16.00 do 18.30.

Konsultacje to wstępne spotkania z psychologiem, które pomogą określić podstawowe trudności osoby zgłaszającej się, jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy. Specjalista – psycholog dokona wstępnej diagnozy, z czego trudność może wynikać. Jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów.