Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019 r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny udostępniamy Państwu broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Zachęcamy do lektury instrukcji wypełniania poszczególnych formularzy:

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5740/mf-broszura-dn-1.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowalnych (IN-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5758/mf-broszura-dr-1.pdf

Informacja o gruntach (IR-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5757/mf-broszura-ir-1.pdf

 

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5759/mf-broszura-dl-1.pdf

Informacja o lasach (IL-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5760/mf-broszura-il-1.pdf