Porady psychologa i prawnika

Mieszkańcy gminy mogą już korzystać z nieodpłatnych porad psychologa oraz prawnika.

 

We współpracy z Lubuskim Ruchem na Rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR” zapraszamy na spotkania z psychologiem i prawnikiem – przy ul. Mickiewicza 21 ( dawna apteka).

Porady są bezpłatne. Są prowadzone dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (przemoc w rodzinie, alimentacja, wyłudzenia, ofiary kradzieży) oraz dla osób potrzebujących pomocy postpenitencjarnej.

Terminy spotkań w I półroczu 2016 r.

Ewa Sowa
Przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych