O wilkach z WWF Polska

Gmina Iłowa we współpracy z Fundacją WWF Polska organizuje sesję dyskusyjno-warsztatową na temat społecznych i ekonomicznych uwarunkowań koegzystencji ludzi z wilkami w regionie przygranicznym.

 

Do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 25 marca 2019 r. o godz. 14.00 i 26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej zostali zaproszeni przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych, w celu przeprowadzenia dyskusji nad relacją społeczności lokalnych z wilkami.

Wydarzenie jest organizowane przez Fundację WWF Polska oraz Gminę Iłowa w ramach projektu LIFE16 GIE/DE/000661 „Poprawa sąsiedztwa ludzi z dużymi drapieżnikami w Europie poprzez działania komunikacyjne, współpracę transgraniczną i wymianę wiedzy”.

Organizacja wspólnych działań z WWF Polska związanych z wilkami jest kolejnym krokiem podjętym krótko po realizacji transgranicznego projektu pt. Wilk nie zna granic. Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem, mającym na celu promowanie zasobów dziedzictwa naturalnego w obszarze przygranicznym.

-Obecność wilków wywołuje emocje od strachu do uniesienia, ale także dyskusje dotyczące podstawowych wyzwań społecznych i ekonomicznych polegających na koegzystencji ludzi z wilkami. Potrzebna jest obiektywna przestrzeń do dyskusji opartej na merytorycznych argumentach, aktualnych badaniach naukowych i opiniach eksperckich, jak również wdrożenie opłacalnych i długoterminowych rozwiązań. Liczę na to, że spotkanie w Iłowej będzie dobrą, merytoryczną dyskusją o przyszłości wilków w Polsce Zachodniej – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Od ponad 55 głównym celem międzynarodowej organizacji WWF jest działanie na rzecz przyszłości, w której człowiek żyje w harmonii z naturą.