Szukamy samorządowych liderek!

Podczas VIII Lubuskiego Kongresu Kobiet wyjątkowo zasłużone dla społeczności lokalnej Lubuszanki zostaną uhonorowane tytułem Liderki Lubuskiego Samorządu.

 

Inicjatorką konkursu jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur pań, które swoim życiem i działaniami na rzecz samorządu zasługują na to wyróżnienie.

W ubiegłym roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej edycji uhonorowanych zostało 10 wyjątkowych liderek, w tegorocznej edycji pora na następne panie godne docenienia.

Zgłoszenia kandydatek w konkursie o nadanie tytułu Liderki Lubuskiego Samorządu należy przesyłać do dnia 7 października 2016 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Organizacyjno-Prawny (ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra) lub elektronicznie na adres email: sekretariat.dp@lubuskie.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas VIII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się 22 października 2016 r. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

info. www.lubuskie.pl