Pozbywamy się niebezpiecznego azbestu

Już po raz drugi na terenie Gminy Iłowa trwa akcja usuwania niebezpiecznych pokryć dachowych wykonanych z azbestu.

 

Na unieszkodliwienie zagrażającego zdrowiu materiału gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51 688,00zł.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 29 wniosków o usunięcie azbestu z prywatnych posesji. Wykonawcą usługi jest Firma IMAK Krzysztof Szymczak, która do końca lipca usunie niebezpieczne materiały z terenu całej gminy.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z WIOŚ szkodliwe wyroby usunięte zostaną bez konieczności korzystania z gminnych środków budżetowych. Pomoc finansowa pokryje pełny koszt usunięcia ok 4000 m² azbestu. Jedynym wydatkiem poniesionym przez właścicieli nieruchomości jest wykonanie nowego pokrycia dachowego.

W związku z dużym zainteresowaniem programem, w kolejnych latach Gmina Iłowa będzie również wnioskować o dofinansowanie tego zadania.