Pożegnano wieloletnich pracowników Urzędu

24 stycznia 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej odbyło się uroczyste pożegnanie Ewy Pasternak-Jerz, która przez 22 lata pełniła funkcję skarbnika gminy oraz Marii Sokołowskiej podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Paweł Lichtański oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak pożegnali wieloletnich pracowników w imieniu urzędników oraz radnych. Do podziękowań przyłączyli się także kierownicy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy. Panie otrzymały kwiaty i serdeczne podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę.

W czasie sesji powołano nowego skarbnika, którym została Monika Wołujewicz, od 15 lat zajmująca stanowiska głównej księgowej w żagańskich jednostkach budżetowych. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2007 roku pracowała w Żagańskim Pałacu Kultury i Sportu, a także Muzeum Obozów Jenieckich. Do niedawna główna księgowa Centrum Kultury w Żaganiu. M. Wołujewicz zajmie miejsce Ewy Pasternak-Jerz, która z iłowskim Urzędem związana jest od 1990 roku, a od 22 lat jest główną księgową budżetu.

Z Urzędem Miejskim pożegnała się także Maria Sokołowska, prowadząca biuro Rady Miejskiej siedmiu kadencji. W Urzędzie, który, jak mówi, był jej pierwszym i ostatnim miejscem pracy, Pani Maria przepracowała 41 lat. – Miałam okazję współpracować z wieloma wspaniałymi i życzliwymi ludźmi. Dziękuję za te piękne, wspólne lata. Pracę w Urzędzie będę bardzo mile wspominać – dodaje M. Sokołowska.

Za wiele lat dobrej współpracy podziękowała także Pani Skarbnik Ewa Pasternak-Jerz, kierując słowa uznania m.in. do obecnego oraz byłych burmistrzów, radnych, kierowników i pracowników jednostek pomocniczych gminy,  a także pracowników Urzędu.

Podczas sesji tradycyjnie Burmistrz Paweł Lichtański złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 28.12.2017 do 24.01.2018 r., które dostępne jest poniżej:

SPRAWOZDANIE

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl