Bardziej przystępny budżet

Zobacz na co wydatkuje pieniądze gmina za pomocą aplikacji ilowa.budzetyjst.pl.

Przedstawiamy Państwu nową platformę internetową uruchomioną w celu przejrzystej prezentacji budżetu naszej gminy.

Aplikacja ilowa.budzetyjst.pl jest narzędziem, którego celem jest przedstawienie w prosty i intuicyjny sposób dochodów i wydatków samorządu. Wbudowany kalkulator pozwala również na obliczenie ile z podatku od  miesięcznego wynagrodzenia mieszkańca wpływa do samorządu.

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi, trwającymi i zakończonymi inwestycjami zgrupowanymi w zakładce „inwestycje”. W aplikacji znalazło się także miejsce na fundusze poszczególnych sołectw (zakładka fundusz sołecki).

Dzięki jednemu kliknięciu myszki lub przesunięciu palcem po ekranie smartfona możemy np. sprawdzić, aktualizowane na bieżąco, informacje dotyczące wpływów budżetowych i wydatków, a także procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do całego budżetu, czy też ich uszczegółowienie.

Szczegółowe wydatki podzielone są na kategorie:

 • oświata i wychowanie
 • rodzina
 • administracja publiczna
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • administracja publiczna
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • gospodarka mieszkaniowa
 • pomoc społeczna
 • rolnictwo, łowiectwo
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • transport i łączność
 • kultura fizyczna
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 • edukacyjna opieka wychowawcza
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 • ochrona zdrowia
 • obsługa długu publicznego
 • gospodarka mieszkaniowa
 • różne rozliczenia
 • działalność usługowa
 • urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.