Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy mogą się strać o niskoprocentową pożyczkę w kwocie do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Pożyczka (ze stałym oprocentowaniem w skali roku) udzielana jest ze środków Funduszu Pracy. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r. i może z niej skorzystać mikroprzedsiębiorca, który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu. Udzielana będzie jednorazowo do kwoty 5 tys. złotych zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy wskazanymi w oświadczeniu składanym we wniosku.

Spłata rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy. Okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia do powiatowego urzędu pracy w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Właściwym Urzędem Pracy, w którym można złożyć wniosek o pożyczkę, dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Iłowa jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Wniosek można również złożyć:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9,68-100 Żagań
  • osobiście do skrzynek podawczych, które znajdują się w następujących miejscach:
    • PUP w Żaganiu ul. Dworcowa 9 – od strony parkingu,
    • Filia PUP w Szprotawie ul. Bronka Kozaka 5

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje ponadto, iż urzędnicy nie będą sporządzać kopii przedkładanych dokumentów.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP Żagań:
Tomasz Nowak: 684326763
Urszula Piorun-Stolarz: 684326760
Halina Janowska: 684326761

Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow.

foto: pixabay.com