Główny Księgowy poszukiwany

Centrum Usług Wspólnych w Iłowej poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom to m.in. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.

Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

„Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Iłowej przy ul. Piaskowej 2a 68-120 Iłowa do 25.01.2016 r. do godz. 15.00.
Więcej informacji znajduje się w treści OGŁOSZENIA.
Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl