Praca dla koordynatora świetlicy

Trwa nabór kandydatów na stanowisko koordynatora ośrodka integracji społecznej – świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowe.

 

Zadanie polega na zorganizowaniu opieki i czasu wolnego dzieciom przychodzącym do świetlicy, współpracy z organizacjami pożytku publicznego, Radą Sołecką oraz Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

Podpisane oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Koordynator świetlicy wiejskiej w gminie Iłowa – OFERTA” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu) do 28 sierpnia 2017 r.,  do godz. 12.00.

Więcej informacji znajduje się w treści OGŁOSZENIA.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl