Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze (Informatyk) w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Informatyk w Urzędzie Miejskim w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 – sekretariat pokój nr 14 do 9 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:
http://www.ilowa.info.pl/wakaty/2/17/Informatyk/