Praca w ZGKiM

Trwa nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iłowej.

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom to m.in. wykształcenie wyższe  kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań: transport, ochrona środowiska.

Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o gospodarce komunalnej, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Specjalista ds. Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej – Oferta” w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, ul. Żeromskiego 25, sekretariat pokój nr 10 do 18 kwietnia 2016 r. do godz 12:00. 

Zakład Gospodarki komunalnej
i Mieszkaniowej w Iłowej
zgkim@ilowa.pl