Próba syren alrmowych

Próba syren alarmowych

W dniu 14 grudnia br. w godzinach 12.00- 12.30, na obszarze woj. lubuskiego, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

-ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.

-odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.