Proekologicznie w Borowym

Fundacja Bory Dolnośląskie w okresie od 1.07.2016 do 31.12.2016 r. realizowała inicjatywę pn. „Wzbogacenie siedlisk dla płazów i owadów przy stawach w Borowem”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Oddolne  inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności i ochrony siedlisk owadów zapylających” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest koordynowany przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.

W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:

  • Nasadzenie skupin kwitnących, rodzimych gatunków roślin;
  • Utworzenie platformy edukacyjnej wraz z balustradą;
  • Postawienie wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem;
  • Opracowanie i montaż trzech tablic edukacyjnych;

W celu realizacji powyższej inicjatywy Burmistrz Iłowej zgodził się udostępnić teren pod inwestycję, która służyć będzie mieszkańcom gminy oraz turystom.

W wyniku realizacji zadania zwiększy się bioróżnorodność i powstanie dogodne siedlisko dla gatunków związanych ze stawami. Inicjatywa pozytywnie wpłynie także na zwiększenie edukacji ekologicznej mieszkańców sołectwa.

LGD Bory Dolnośląskie