Przetarg na termomodernizację

11 lipca 2017 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku socjalno – administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do 26 lipca 2017 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej (pokój nr 14). Zakres inwestycji oraz potrzebne dane i dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl