Seniorzy obradują

25 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie miejskiej Rady Seniorów. 

Rada, składająca się z siedmiu członków, wybrała w głosowaniu jawnym prezydium, w skład którego weszli:

  • Przewodniczący: Pan Zygmunt Krasuski
  • Wiceprzewodnicząca: Pani Wanda Janczyk
  • Sekretarz: Pani Maria Rawska.

Powołana rada jest ciałem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym. Przedstawiać będzie propozycje w zakresie priorytetowych zadań i działań na rzecz seniorów w Gminie Iłowa.

W pierwszym posiedzeniu wziął udział Burmistrz Paweł Lichtański, który wręczył członkom pamiątkowe zaświadczenia o powołaniu do pełnienia funkcji radnego.

-Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym. Intencją powołania rady było zaktywizowanie środowiska lokalnych seniorów. – zwrócił się do zebranych.

-Dzięki Państwa doświadczeniu oraz zaangażowaniu, będziemy mogli określić oczekiwania oraz potrzeby osób starszych w naszej gminie. Liczę na Państwa energię oraz dobre pomysły. – mówił P. Lichtański.

Rada Seniorów będzie obradować co najmniej raz na kwartał. Dzięki niej pobudzona zostanie aktywność obywatelska osób starszych w lokalnej społeczności gminy oraz solidarność międzypokoleniowa.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl